کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : New York, NY
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Hydraulic engineering
Organic compounds - Nomenclature
Computers
Management - Study and teaching - United States - Directories
Design, Industrial
Fluids - Thermal properties - Handbooks, manuals, etc
Science
Java (Computer program language)
Digital electronics
International relations
IBM microcomputers
Operating systems (Computers) - Standards - United States
Carbon composites
Electric engineering - Acronyms
Fourier transform optics
Science - History
Engineering instruments
Electrochemistry
Carbon dioxide
Biomineralization
 
پدیدآور:
Godly, Edward W
Knight, David M
Behr, Arno
Bannister, Brian Roy
Norton, Peter
Couch, Justin
Creyke, W. E. C
Steward, Edward G
Barnes, Barry.
Rogers, Gordon Frederick Crichton
Ermolenko, Igor Nikolaevich
Jones, Walter S
Institute of Electrical and Electronics Engineers
 
ناشر:
B. Blackwell
VCH Publishers
Published by Ellis Horwood for LGC and Commission of the European Communities, Halsted Press (distributor)
VCH
Applied Science Publishers, Sole distributor in USA and Canada, Elsevier Science Pub. Co
Hungry minds
Springer-Verlag
Brady Communications Co
VCH Verlagsgesellschaft, Distribution USA and Canada, VCH Publishers
American Society of Civil Engineers
HarperCollins Publishers
McGraw-Hill
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Published by Ellis Horwood on behalf of the British Computer Society, Young Professionals Group, Halsted Press, distributor
Ellis Horwood, Halsted Press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب لاتین
 
 
The McGraw-Hill directory of management faculty 1992-1993
New York, NY McGraw-Hill   ، 1992-
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.42‬,‭.U5,M38‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Sensors : a comprehensive survey
Weinheim, F.R.G., New York, NY, USA VCH   ، 1989-<1994>
شماره راهنما: ‭TA‬,‭165‬,‭.S4585‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
About science
Barnes, Barry. ؛  Oxford, OX, UK, New York, NY, USA B. Blackwell   ، 1985
شماره راهنما: ‭Q‬,‭160.2‬,‭.B37‬,‭1985‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
The age of science : the scientific world-view in the nineteenth century
Knight, David M ؛  Oxford, OX, UK, New York, NY, USA B. Blackwell   ، 1986
شماره راهنما: ‭Q‬,‭125‬,‭.K55‬,‭1986‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
The logic of international relations
Jones, Walter S ؛  New York, NY HarperCollins Publishers   ، 1991
شماره راهنما: ‭JX‬,‭1395‬,‭.J66‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Carbon dioxide activation by metal complexes
Behr, Arno ؛  Weinheim, Federal Republic of Germany, New York, NY, USA VCH Verlagsgesellschaft, Distribution USA and Canada, VCH Publishers   ، 1988
شماره راهنما: ‭QD‬,‭181‬,‭.C1,B44‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
IEEE standard for information technology : test methods for measuring conformance to POSIX
Institute of Electrical and Electronics Engineers ؛  New York, NY, USA Institute of Electrical and Electronics Engineers   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,I57‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Inside the IBM PC
Norton, Peter ؛  New York, NY Brady Communications Co   ، .1986
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.8‬,‭.I2594,N67‬,‭1986‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Computing technologies : new directions and applications
Chichester, West Sussex, England, New York, NY Published by Ellis Horwood on behalf of the British Computer Society, Young Professionals Group, Halsted Press, distributor   ، 1989-1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.5‬,‭.C6182‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Biomineralization : chemical and biochemical perspectives
Weinheim, Federal Republic of Germany, New York, NY, USA VCH   ، 1989
شماره راهنما: ‭QP‬,‭533‬,‭.B56‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Fourier optics : an introduction
Steward, Edward G ؛  Chichester (West Sussex, England), New York, NY Ellis Horwood, Halsted Press   ، 1987
شماره راهنما: ‭QC‬,‭454‬,‭.F7,S83‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Naming organic compounds : a systematic instruction manual
Godly, Edward W ؛  Chichester, New York, NY, USA Published by Ellis Horwood for LGC and Commission of the European Communities, Halsted Press (distributor)   ، 1989
شماره راهنما: ‭QD‬,‭291‬,‭.G63‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Advances in electrochemical science and engineering
Weinheim, Federal Republic of Germany, New York, NY, USA VCH   ، 1990-
شماره راهنما: ‭EBOOK,QD‬,‭552‬,‭.A28‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Chemically modified carbon fibers and their applications
Ermolenko, Igor Nikolaevich ؛  Weinheim, Germany, New York, NY, USA VCH   ، 1990
شماره راهنما: ‭TA‬,‭418.9‬,‭.C6,E7513‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Design with non-ductile materials
Creyke, W. E. C ؛  London, New York, New York, NY, USA Applied Science Publishers, Sole distributor in USA and Canada, Elsevier Science Pub. Co   ، .1982
شماره راهنما: ‭TS‬,‭171.4‬,‭.C73‬,‭1982‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Index of acronyms and abbreviations in electrical and electronic engineering
New York, NY, USA VCH Publishers   ، 1989
شماره راهنما: ‭TK‬,‭9‬,‭.I475‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Fundamentals of modern digital systems
Bannister, Brian Roy ؛  New York, NY, USA Springer-Verlag   ، 1987
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7868‬,‭.D5,B42‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Thermodynamic and transport properties of fluids : SI units
Rogers, Gordon Frederick Crichton ؛  Oxford, UK, New York, NY, USA B. Blackwell   ، 1972
شماره راهنما: ‭QC‬,‭145.4‬,‭.T5,R64‬,‭1972‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Reliability and uncertainty analyses in hydraulic design : a report
New York, NY American Society of Civil Engineers   ، 1993
شماره راهنما: ‭TC‬,‭153‬,‭.R44‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Java 2 enterprise edition bible
Couch, Justin ؛  New York, NY Hungry minds   ، 2002
شماره راهنما: ‭EBOOK,QA‬,‭76.73‬,‭.J38,.C675‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4