کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Ogata
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
Automatic control
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ گ‍س‍س‍ت‍ه‌ زم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
اوگ‍ات‍ا، ک‍ات‍س‍وه‍ی‍ک‍و
اگ‍ات‍ا ، ک‍ات‍س‍وه‍ی‍ک‍و
Ogata
اک‍ات‍ا، ک‍ات‍س‍وه‍ی‍ک‍و
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
.Prentice-Hall
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کنترل
اگاتا ، کاتسوهیکو ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Modern control engineering
Ogata ؛  Englewood Cliffs, N.J .Prentice-Hall   ، [1970]
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭213‬,‭.O28‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های کنترل دیجیتال
اوگاتا، کاتسوهیکو ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲‬,‭‌ف‍لا۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کنترل
اکاتا، کاتسوهیکو ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک