کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Omura, George
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
گ‍راف‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
اوم‍ورا، ج‍ورج‌
 
ناشر:
چ‍رت‍ک‍ه‌
ن‍اق‍وس‌
چ‍رت‍ک‍ه‌: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [AUTO CAD 2000<> اتوکد دوهزار]
اومورا، جورج ؛  [تهران ] ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ک۲۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ Autocad 2000 اتوکد دوهزار ]پیشرفته
اومورا، جورج ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ف‍لا۸،‌ک۲۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [ Auto CAD 13 اتوکد۱۳]
اومورا، جورج ؛  تهران چرتکه : کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ف‍لا۸ر۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک