کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Oracle Press/McGraw-Hill
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Oracle (Computer file)
 
پدیدآور:
Abbey, Michael
Abramson, Ian.
Freeman, Robert G.
 
ناشر:
Oracle Press/McGraw-Hill
Oracle Press/McGraw Hill
Osborne McGraw-Hill: Oracle Press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Oracle, a beginner's guide
Abbey, Michael ؛  Berkeley, Calif Osborne McGraw-Hill: Oracle Press   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.9‬,‭.D3A25‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Oracle RMAN 11g
Freeman, Robert G. ؛  New York Oracle Press/McGraw-Hill   ، 2010
شماره راهنما: ‭E-BOOK,QA‬,‭76.9‬,‭.B32F73‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Oracle database 11g
Abramson, Ian. ؛  New York Oracle Press/McGraw Hill   ، 2009
شماره راهنما: ‭E-BOOK,QA‬,‭76.9‬,‭.D3A2824‬,‭2009‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک