کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Electric power production - Economic aspects
Uninterruptible power supply
Electric utilities - Planning
Artificial intelligence
Antennas, Reflector
Electric apparatus and appliances - Protection
Radio direction finders
Process control - Safety measures
Wave guides
Ada (Computer program language)
Technological forecasting
Command and control systems
Electric lines
Electric engineering - statistical methods
Wind power industry - Environmental aspects
Electric power distribution
Tropospheric radio wave propagation
Microwave detectors
Software engineering
 
پدیدآور:
Hasse, Peter
Young
Berrie, Tom W
Wood, Peter John
Hall, Martin P. M
Hauschild, Wolfgang
Gething, P. J. D
Lakervi, Erkki
Bickford, J. P
Twiss, Brian C
King, Ray J
Lewin, Leonard
Sporleder, F
 
ناشر:
.P. Peregrinus Ltd. on behalf of the Institution of Electrical Engineers
.P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers
P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب لاتین
 
 
Application of artificial intelligence to command
London, U.K .P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers   ، 1988
شماره راهنما: ‭UB‬,‭212‬,‭.A67‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Applied artificial intelligence
London, U.K .P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers   ، 1991
شماره راهنما: ‭Q‬,‭335‬,‭.A6717‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Electricity economics and planning
Berrie, Tom W ؛  Stevenage, Herts, U.K .P. Peregrinus Ltd. on behalf of the Institution of Electrical Engineers   ، 1992
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9685‬,‭.A2,B47‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Statistical techniques for high-voltage engineering
Hauschild, Wolfgang ؛  London P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers   ، 1992
شماره راهنما: ‭TK‬,‭153‬,‭.H3613‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Electricity distribution network design
Lakervi, Erkki ؛  London P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers   ، 1989
شماره راهنما: ‭TK‬,‭3091‬,‭.L27‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Software engineering for electronic systems designers
London, U.K .P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers   ، 1990
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.758‬,‭.S6463‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Software reuse with ADA
London, U.K .P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers   ، 1990
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.R47,S65‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Forecasting for technologists and engineers : a practical guide for better decisions
Twiss, Brian C ؛  London, U.K .P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers   ، 1992
شماره راهنما: ‭T‬,‭174‬,‭.T95‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Uninterruptible power supplies
London P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers   ، 1992
شماره راهنما: ‭TK‬,‭1005‬,‭.U55‬,‭1992‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Wind energy and the environment
London, U.K .P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers   ، 1989
شماره راهنما: ‭TD‬,‭195‬,‭.W54,W56‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Computation of power system transients
Bickford, J. P ؛  Stevenage, Eng .P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers   ، 1976
شماره راهنما: ‭TK‬,‭3226‬,‭.B48‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Overvoltage protection of low voltage systems
Hasse, Peter ؛  London P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers   ، 1992
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7870‬,‭.H3214‬,‭1992‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Control in hazardous environments
Young ؛  Stevenage (Hertfordshire), New York P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers   ، 1982
شماره راهنما: ‭TS‬,‭156.8‬,‭.Y68‬,‭1982‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Effects of the troposphere on radio communication
Hall, Martin P. M ؛  Stevenage (Eng.), New York P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers   ، 1979
شماره راهنما: ‭TK‬,‭6553‬,‭.H323‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Electromagnetic waves and curved structures
Lewin, Leonard ؛  Stevenage, Eng .P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers   ، 1977
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7871.65‬,‭.L47‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Microwave homodyne systems
King, Ray J ؛  Stevenage, Eng .P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers   ، 1978
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7876‬,‭.K54‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Radio direction-finding and the resolution of multicomponent wave-fields
Gething, P. J. D ؛  Stevenage, Eng .P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers   ، 1978
شماره راهنما: ‭TK‬,‭6565‬,‭.D5,G47‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Reflector antenna analysis and design
Wood, Peter John ؛  Stevenage (Eng.), New York P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers   ، 1980
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7871.6‬,‭.W66‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Waveguide tapers, transitions, and couplers
Sporleder, F ؛  London, New York P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers   ، 1979
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7871.65‬,‭.S66‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Power system economics
Berrie, Tom W ؛  London P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers   ، 1983
شماره راهنما: ‭TK‬,‭1001‬,‭.B45‬,‭1983‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2