کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Palgrave Macmillan
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Environmental policy- Economic aspects- Developing countries- Case studies
Branding (Marketing)
International trade
Older people, Employment
Luxuries, Marketing
Electric utilities
Selling
Personnel management, South Asia, Psychological aspects
Industrial relations- European Union countries
Career development
Creative ability in business- Management
Knowledge management
story telling
Financial institutions- Mathematical models
Exports, Latin America
Sales management, Cross-cultural studies
Investments, Korean- Europe
Environmental policy- United States- Citizen participation
Internet, China
Globalization, Public opinion
 
پدیدآور:
Marginson, Paul.
Gedro, Julie.
Harris, Chris
Larsen, Fri??rik
Hoffman, Jane S.,1964-
Hyun, Jae Hoon.
Desouza, Kevin C.
Linda Musacchio Adorisio,Ana
White, Roger,1967-author
Chorafas, Dimitris N.
Abdullah, ABM
Negro, Gianluigi
Antczak, Anna.
Styhre, Alexander.
Srun, Francis.
 
ناشر:
Palgrave/Macmillan
Palgrave Macmillan
Palgrave Macmillan, c2017,
Palgrave macmillan
Palgrave Macmillan,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Public policy in the age of globalization
Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York Palgrave Macmillan,   ، 2002
شماره راهنما: ‭HC‬,‭59.72‬,‭.E5P83‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Storytelling in Organizations:From Theory to Empirical Research
Linda Musacchio Adorisio,Ana ؛  New York Palgrave Macmillan   ، 2009
شماره راهنما: ‭E-BOOK,HD‬,‭30.3‬,‭.A36‬,‭2009‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Engaged knowledge management
Desouza, Kevin C. ؛  Houndmills, Basingstoke, Hampshire ;New York Palgrave Macmillan,   ، 2005
شماره راهنما: ‭E-BOOK,HD‬,‭30.2‬,‭.D468‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Modelling the survival of financial and industrial enterprises
Chorafas, Dimitris N. ؛  Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York Palgrave/Macmillan   ، 2002
شماره راهنما: ‭E-BOOK,HG‬,‭173‬,‭.C565‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Korean automotive foreign direct investment in Europe
Hyun, Jae Hoon. ؛  Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York Palgrave Macmillan   ، 2003
شماره راهنما: ‭E-BOOK,HG‬,‭5492‬,‭.H98‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
European integration and industrial relations
Marginson, Paul. ؛  New York Palgrave Macmillan   ، 2004
شماره راهنما: ‭E-BOOK,HD‬,‭8376.5‬,‭.M374‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Managing creativity in organizations
Styhre, Alexander. ؛  Basingstoke [England] ; New York Palgrave Macmillan,   ، 2005
شماره راهنما: ‭E-BOOK, HD‬,‭53‬,‭.S79‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Green
Hoffman, Jane S.,1964- ؛  New York Palgrave Macmillan,   ، 2008
شماره راهنما: ‭EBOOK,HC‬,‭110‬,‭.E5,H625‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Utility and welfare optimization
Harris, Chris ؛  New York Palgrave macmillan   ، 2015
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9685‬,‭.A2,H2843‬,‭2015‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Luxury sellin
Srun, Francis. ؛  Cham, Switzerland Palgrave Macmillan,   ، 2017
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5438.25‬,‭.S686,2017eb‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Identity, meaning, and subjectivity in career developmen
Gedro, Julie. ؛  Cham, Switzerland Palgrave Macmillan, c2017,   ، 2017
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5549.5‬,‭.C35,.G437‬,‭2017‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Cross-cultural personal sellin
Antczak, Anna. ؛  [Cham, Switzerland] Palgrave Macmillan,   ، 2017
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5438.4‬,‭.A583‬,‭2017‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Advances in luxury brand management
Cham, Switzerland Palgrave Macmillan,   ، [2017]
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9999‬,‭.L852,.A38‬,‭2017‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Managing the psychological contrac
Abdullah, ABM ؛  Cham, Switzerland Palgrave Macmillan,   ، [2017]
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5549.2‬,‭.S62‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Energy branding
Larsen, Fri??rik ؛  Cham, Switzerland Palgrave Macmillan,   ، ??2017
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5415.1255‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Public opinion on economic globalization
White, Roger,1967-author ؛  Cham, Switzerland Palgrave Macmillan,   ، 2017
شماره راهنما: ‭HF‬,‭1418.5‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Ageing, organisations and management
Cham Palgrave Macmillan,   ، [2017]
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5549.5‬,‭.O44‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
The internet in China
Negro, Gianluigi ؛  Cham, Switzerland Palgrave Macmillan,   ، [2017]
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.875‬,‭.I57‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
The first export era revisite
Cham, Switzerland Palgrave Macmillan,   ، 2017
شماره راهنما: ‭HF‬,‭3230.5‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Theorizing international trad
Singapore Palgrave Macmillan,   ، c2017
شماره راهنما: ‭HF‬,‭1379‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک