کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Powell, Thomas A.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وب‌ -- س‍ای‍ت‍ه‍ا -- طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍اول‌، ت‍ام‍س‌، ۱۹۶۸ - م‌
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ی‍ن‌دخ‍ت‌: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع طراحی و ساخت صفحات وب
پاول ، تامس ، ۱۹۶۸ - م ؛  تهران سیمین دخت : کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌پ۲۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع طراحی و ساخت صفحات وب
پاول ، تامس ، ۱۹۶۸ - م ؛  تهران سیمین دخت : کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌پ۲۴ر۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک