کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Published by Ellis Horwood on behalf of the British Computer Society, Young Professionals Group, Halsted Press, distributor
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Computers
 
پدیدآور:
 
ناشر:
Published by Ellis Horwood on behalf of the British Computer Society, Young Professionals Group, Halsted Press, distributor
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Computing technologies : new directions and applications
Chichester, West Sussex, England, New York, NY Published by Ellis Horwood on behalf of the British Computer Society, Young Professionals Group, Halsted Press, distributor   ، 1989-1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.5‬,‭.C6182‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک