کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Que corporation
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
JAVA (computer program language)
Data base management
 
پدیدآور:
Jennings, Roger
Wutka, Mark
 
ناشر:
.Que corporation
Que corporation
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Hacking JAVA:The java professional's Resource Kit
Wutka, Mark ؛  U.S.A .Que corporation   ، 1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.J38,W8‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
special Edition, using microsoft Access 97
Jennings, Roger ؛  New york Que corporation   ، 1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,J4‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک