کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Sasse, Volker
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ام‌ .اس‌ .داس‌
 
پدیدآور:
س‍اس‌، ول‍ک‍ر
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ س‍ه‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گامی فراتر بسوی Dr Dos 6.0
ساس ، ولکر ؛  تهران مرکز نشر علوم کامپیوتری سهند   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌س۲‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک