کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Sauers, Michael P.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ و خ‍دم‍ات‌ م‍رج‍ع‌
 
پدیدآور:
س‍اورس‌ ، م‍ای‍ک‍ل‌ پ‍ی‌
 
ناشر:
اپ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جستجوی ۲
ساورس ، مایکل پی ؛  تهران اپار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۱/۴۷‬,‭‌س۲‌ج۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک