کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Signalling (Telecommunication networks)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Signalling connection control part (Sccp)
Digital communication systems
Signalling (Telecommunication networks)
 
پدیدآور:
International Telecommunication Union (ITU)
ITU : International Telecommunication Union, CCITT : The International Telegraph and Telephone Consultative Committee
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
استاندارد لاتین
 
 
شماره استاندارد: ITU Q.721-Q.795
Specifications of signalling system No.7
International Telecommunication Union (ITU) ؛  Suisse 1985
شماره راهنما: S-160
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
استاندارد لاتین
 
 
شماره استاندارد: ITU
Telegraph switching
International Telecommunication Union (ITU) ؛  Suisse 1985
شماره راهنما: S-161
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
استاندارد لاتین
 
 
شماره استاندارد:
Red Book
ITU : International Telecommunication Union, CCITT : The International Telegraph and Telephone Consultative Committee ؛  Swiss 1985
شماره راهنما: S-1188
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
استاندارد لاتین
 
 
شماره استاندارد: ITU Q.721-Q.795
Specifications of signalling system No.7
International Telecommunication Union (ITU) ؛  Suisse 1985
شماره راهنما: S-160
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
استاندارد لاتین
 
 
شماره استاندارد: ITU
Telegraph switching
International Telecommunication Union (ITU) ؛  Suisse 1985
شماره راهنما: S-161
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک