کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Simpson, Alan
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‌ ب‍ی‍س‌۳( + ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
س‍ی‍م‍پ‍س‍ون‌ ، آل‍ن‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای برنامه نویسی دی بیس تری پلاس
سیمپسون ، آلن ؛  تهران انتشارات علم و صنعت   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌س۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک