کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Soft computing
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Wind power
Soft computing
Computer Graphics
Computer networks, Security measures, Congresses
Fuzzy systems
 
پدیدآور:
Chen, G.(Guanrong)
 
ناشر:
Springer-Verlag
CRC Press
Academic Press
Springer
Wiley,
CRC
Springer-Verlag,
Springer,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Soft computing and intelligent systems
San Diego Academic Press   ، 2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.S63S6‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to fuzzy sets, fuzzy logic, and fuzzy control systems
Chen, G.(Guanrong) ؛  Boca Raton CRC   ، 2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.S63,.C48‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده لاتین
 
 
Advances in fuzzy clustering and its applications
Chichester Wiley,   ، c2007
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Advances in fuzzy clustering and its applications
Chichester Wiley,   ، c2007
شماره راهنما: ‭E-BOOK,QA‬,‭248.5‬,‭.A35‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to fuzzy sets, fuzzy logic, and fuzzy control systems
Chen, G.(Guanrong) ؛  Boca Raton, FL CRC Press   ، 2001
شماره راهنما: ‭EBOOK,QA‬,‭76.9‬,‭.S63C48‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Soft computing in industrial applications
New York Springer   ، 2007
شماره راهنما: ‭E-BOOK,HC‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Soft computing in green and renewable energy systems
Berlin Springer-Verlag   ، 2011
شماره راهنما: ‭E-BOOK,QA‬,‭76.9‬,‭.S63S6324‬,‭2011‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Soft computing in green and renewable energy systems
Berlin Springer-Verlag,   ، 2011
شماره راهنما: ‭EBOOK,QA‬,‭76.9‬,‭.S63,S6324‬,‭2011‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Wind power systems
Berlin Springer-Verlag,   ، c2010
شماره راهنما: ‭EBOOK,TJ‬,‭820‬,‭.W57688‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
International Joint Conference CISIS'12, ICEUTE'12, SOCO'12 special session
Berlin ;Heidelberg Springer,   ، c2013
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.59‬,‭.I5374‬,‭2013‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک