کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Software engineering-standards
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Software engineering-standards
Software Engineering-standards-Congresses
software engineering-standards
Software engineering - Standards
 
پدیدآور:
IEE
IEEE International Symposium and Forum on software Engineering Standards (4th : 1999 : Curitiba, Brazil)
 
ناشر:
IEEE
IEE
IEEE Computer Society
prentice-Hall
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
IEEE standards collection software engineering,1993 edition
New York IEEE   ، 1993
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.I4S‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Software engineering standards
New york prentice-Hall   ، 1994
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.758‬,‭.S6456S‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Proceedings 3rd international symposium and forum (ISESS'97) :June 1-6, 1997 Walnut Creek, California, USA
Washington IEEE Computer Society   ، 1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.758‬,‭.P7I83‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Software Engineering Public Domain Standards
IEE ؛  london IEE   ، 1988
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.758‬,‭.I577‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Software engineering standards
New York IEEE   ، 1987
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.758‬,‭.S6456,.S6‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Fourth IEEE International Symposium and Forum on Software EngineeringStandards : Proceedings
IEEE International Symposium and Forum on software Engineering Standards (4th : 1999 : Curitiba, Brazil) ؛  Los Alamitos IEEE Computer Society   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.758‬,‭.I33F6‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک