کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Statistics
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Sampling (Statistics)
Employees-statistics-yearbooks
Statistics
Probabilities
Employees-Statistics-periodicals
Mathematical statistics
Electric utilities-statistics
Asia-Statistics-Periodicals
Commercial statistics
Psychometrics
Order statistics
Medical statistics
Lotus 1-2-3(Computers Program)
power resources-statistics
Electric engineering - statistical methods
 
پدیدآور:
Newbold, Paul.
Benjamin, Jack R
Deming, William Edwards
Mendenhall, William
Bain, Lee J
Ross, Steven S.
Hauschild, Wolfgang
Dixon, Wilfrid Joseph
Papoulis, Athanasios
Kaplan, Robert M.
David, Herbert Aron
Spatz, Chris
Weiss, Neil A
Dunn, Olive Jean.
Freund,John E.
 
ناشر:
PWS-KENT Pub
Prentice Hall
United Nation
United Nations Publication
.Brooks/Cole Pub. Co
.Prentice Hall
Allyn and Bacon
ILO
.Prentice-Hall,inc(A division of Simon
McGraw-Hill
P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers
International Labour organisation
Wiley
.Addison-Wesley Pub. Co
John Wiley
PWS-Kent Pub. Co
OECD/IEA
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب لاتین
 
 
Statistics:a first course
Freund,John E. ؛  .Prentice-Hall,inc(A division of Simon   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭276,.12‬,‭.F7S7‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Bulletin of labour statistics/International labour office Geneva=Bulletin des statistiques du travail/Bureau internationaldu travail Geneve=Boletin de estadisticas del trabajo/Oficina internacional del trabajo Ginebra 1997-3
Geneva International Labour organisation   ، 1997
شماره راهنما: ‭HD‬,‭4826‬,‭.B85‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Yearbook of labour statistics/International labour office Gemeva=Annuaire des statistiques du travail/Bureau international du travail Geneve=Anuario de estadostocas del trabajo/Oficina internacional del trabajo Ginebra
France ILO   ، 1997
شماره راهنما: ‭HD‬,‭4826‬,‭.Y42‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
1992 energy statistics yearbook annuaire des statistiques de le l,energie
New york United Nations Publication   ، 1994
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9502‬,‭.E5P‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Statistical techniques for high-voltage engineering
Hauschild, Wolfgang ؛  London P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers   ، 1992
شماره راهنما: ‭TK‬,‭153‬,‭.H3613‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Basic statistics for the behavioral sciences
Kaplan, Robert M. ؛  Boston Allyn and Bacon   ، 1987
شماره راهنما: ‭BF‬,‭39‬,‭.K27‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Some theory of sampling
Deming, William Edwards ؛  John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭HA‬,‭33‬,‭.D4‬,‭1950‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Statistics for business and economics
Newbold, Paul. ؛  Englewood Cliffs, N.J .Prentice Hall   ، 1988
شماره راهنما: ‭HF‬,‭1017‬,‭.N48‬,‭2013‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Probability
Papoulis, Athanasios ؛  Englewood Cliffs, NJ Prentice Hall   ، 1990
شماره راهنما: ‭QA‬,‭273‬,‭.P197‬,‭1990‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 1997 =Annuaire Statistique pour L'asie le pacifique
Thailand United Nation   ، 1998
شماره راهنما: ‭HA‬,‭1665‬,‭.S73‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to probability and mathematical statistics
Bain, Lee J ؛  Boston PWS-KENT Pub   ، .1992
شماره راهنما: ‭EBOOK,QA‬,‭273‬,‭.B2546‬,‭1991‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to statistical analysis
Dixon, Wilfrid Joseph ؛  New York McGraw-Hill   ، 1983
شماره راهنما: ‭QA‬,‭276.12‬,‭.D58‬,‭1983‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Introductory statistics
Weiss, Neil A ؛  Reading, Mass .Addison-Wesley Pub. Co   ، .1982
شماره راهنما: ‭QA‬,‭276.12‬,‭.W45‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Mathematical statistics with applications
Mendenhall, William ؛  Boston PWS-Kent Pub. Co   ، .1990
شماره راهنما: ‭EBOOK,QA‬,‭276‬,‭.M426‬,‭1990‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Order statistics
David, Herbert Aron ؛  New York Wiley   ، 1981
شماره راهنما: ‭QA‬,‭278.7‬,‭.D38‬,‭1981‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Basic statistics : tales of distributions
Spatz, Chris ؛  Pacific Grove, Calif .Brooks/Cole Pub. Co   ، .1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭276.12‬,‭.S66‬,‭1989‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Spreadstat: How to Build Statistics in to Your Lotus 1-2-3 Spreadsheets
Ross, Steven S. ؛  New York McGraw-Hill   ، 1988
شماره راهنما: ‭HF‬,‭1017‬,‭.R67‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Probability, statistics, and decision for civil engineers
Benjamin, Jack R ؛  New York McGraw-Hill   ، 1970
شماره راهنما: ‭TA‬,‭340‬,‭.B45‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Basic statistics : a primer for the biomedical sciences
Dunn, Olive Jean. ؛  New York Wiley   ، 1977
شماره راهنما: ‭RA‬,‭409‬,‭.D87‬,‭1977‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Electricity information 1998
paris OECD/IEA   ، 1999
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9685‬,‭.A1E44‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6