کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Stinson, Craig
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ی‍ن‍س‍ن‌، ک‍ری‍گ‌، ۱۹۴۳ - م‌.
 
ناشر:
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Excel 2003
استینسن ، کریگ ، ۱۹۴۳ - م . ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷،‌ف‍لا۴۵۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک