کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Tata McGraw-Hill Publishing Company
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Basic(computer program language)
Automobile supplies industry
Electric engineering-materials
 
پدیدآور:
Kohli, P. L
Balagurusamy,E.
Alagappan,N.
 
ناشر:
Tata McGraw-Hill Publishing Company
Tata Mcgraw-Hill publishing company limited
Tata McGraw-Hill publishing company limited
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Electrical engineering materials
Alagappan,N. ؛  New Delhi Tata McGraw-Hill publishing company limited   ، 1992
شماره راهنما: ‭TK‬,‭453‬,‭.A399,E55‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Programming in basic
Balagurusamy,E. ؛  New Delhi Tata Mcgraw-Hill publishing company limited   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3B2‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Automotive electrical equipment
Kohli, P. L ؛  New Delhi Tata McGraw-Hill Publishing Company   ، 1983
شماره راهنما: ‭TL‬,‭272‬,‭.K64‬,‭1983‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک