کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Telecommunication - Handbooks, manuals, etc
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Telecommunication wiring- Handbooks, manuals, etc
Radio- Handbooks, manuals, etc
Computer networks- Handbooks, manuals, etc
Telecommunication - Handbooks, manuals, etc
Broadband communication systems- Handbooks, manuals, etc
computer networks
Telecommunication - Equipment and supplies - Handbooks, manuals, etc
 
پدیدآور:
Taylor, Ed
Vacca, John R.
Markus, John
Bates, Regis J.
 
ناشر:
Prentice Hall
CRC Press
Cisco Press
McGraw-Hill
H.W. Sams
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Communications circuits ready-reference
Markus, John ؛  New York McGraw-Hill   ، 1982
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5103‬,‭.M355‬,‭1982‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
The communications handbook
Florida CRC Press   ، 1996
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5101‬,‭.C6583‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Networking handbook
Taylor, Ed ؛  New Delhi McGraw-Hill   ، 2001
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105,.5‬,‭.T3968‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Reference data for engineers
Indianapolis, Ind., U.S.A. H.W. Sams   ، c1985-
شماره راهنما: ‭EBOOK,TK‬,‭6552‬,‭.F4‬,‭1985‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Broadband telecommunications handbook
Bates, Regis J. ؛  New York ; Chicago ; San Francisco McGraw-Hill   ، 2002
شماره راهنما: ‭EBOOK,TK‬,‭5103.4‬,‭.B38‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Internetworking technologies handbook
Indianapolis, IN Cisco Press   ، 2003
شماره راهنما: ‭EBOOK,TK‬,‭5105.5‬,‭.I634‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Internetworking technologies handbook
Indianapolis, IN Cisco Press   ، 2003
شماره راهنما: ‭EBOOK,TK‬,‭5105.5‬,‭.I634‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
The cabling handbook
Vacca, John R. ؛  Upper Saddle River, NJ Prentice Hall   ، 2001
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5103.12‬,‭.V33‬,‭2001‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک