کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Telecommunication- Switching systems- Examinations- Study guides
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Telecommunications engineers- Certification- Study guides
Electronic data processing personnel- Certification
Telecommunication- Switching systems- Examinations- Study guides
Routing (Computer network management) --Examinations -- Study guides
 
پدیدآور:
Boyles, Tim.
Bruno, A. Anthony.
Odom, Wendell.
Froom, Richard.
Lammle, Todd
 
ناشر:
Cisco Press
J. Wiley & Sons,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
CCIE routing and switching certification guide
Odom, Wendell. ؛  Indianapolis, IN Cisco Press   ، 2010
شماره راهنما: ‭EBOOK,QA‬,‭76.3‬,‭.B78475‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Implementing Cisco IP switched networks (SWITCH) foundation learning guide
Froom, Richard. ؛  Indianapolis, IN Cisco Press   ، 2010
شماره راهنما: ‭EBOOK,TK‬,‭5103.8‬,‭.F765‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Cisco CCNP switching exam certification guide
Boyles, Tim. ؛  Indianapolis, IN Cisco Press   ، 2001
شماره راهنما: ‭EBOOK,TK‬,‭5103.8‬,‭.B69‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
CCIE routing and switching exam certification guide
Bruno, A. Anthony. ؛  Indianapolis, IN Cisco Press   ، 2003
شماره راهنما: ‭EBOOK,QA‬,‭76.3‬,‭.B78475‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
CCNA routing and switching review guide
Lammle, Todd ؛  Indianapolis, Ind. J. Wiley & Sons,   ، c2014
شماره راهنما: ‭EBOOK,TK‬,‭5105.54‬,‭.L36‬,‭2014‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک