کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Thomson
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Electronic commerce- Management
Electric currents- Grounding
software Quality
Small business- Management
Data bases management
Strategic planning
Air conditioning- Electric equipment
Electric circuits
New business enterprises- Planning
SPSS/PC (computer system)
Lobbying- United States
Electric wiring, Interior
Electric lines
Business consultants- Case studies
Electric engineering
English language- Rhetoric
Optical communications
 
پدیدآور:
Mayfield, Marlys,1931-
Simmons, J. Philip.
Smith, Russell E.,1944-
Downing, James N.
Alexander, Robert M.,1972-
Van Soelen, Wayne.
Loyd, Richard E.
Ralston, Bill.
Kubala, Thomas S.
Bamford, Charles E.
Delobel, claude
Robinson, William S.,1932-
George,Darren
Herman, Stephen L.
Boulger, Carolyn A.
DiPaola, Samuel.
Gendron, Michael
 
ناشر:
Thomson/South-Western,
Thomson
Wadsworth publishing company,An international thomson publishing Inc
Thomson/Wadsworth,
Thomson Delmar Learning,
Thomson/South-Western
Thomson Wadsworth,
Thomson/Delmar Learning,
International Thomson Computer
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب لاتین
 
 
Data bases:from relational to object-oriented systems
Delobel, claude ؛  London Thomson   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.9‬,‭.D3,.D4D‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
SPSS/PC+step by step : A simple guide and reference
George,Darren ؛  United State Wadsworth publishing company,An international thomson publishing Inc   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,G4‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Software Quality Assurance and Measurement A Worldwide Perpective
London International Thomson Computer   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.Q35,.S54‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Electricity and controls for HVAC/R
Herman, Stephen L. ؛  Clifton Park, NY Thomson Delmar Learning,   ، c2006
شماره راهنما: ‭TK‬,‭4035‬,‭.A35,H47‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Texts and contexts
Robinson, William S.,1932- ؛  Boston, MA Thomson Wadsworth,   ، c2006
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1408‬,‭.R6375‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Electrical grounding and bonding
Simmons, J. Philip. ؛  Clifton Park, NY Thomson Delmar Learning,   ، 2005
شماره راهنما: ‭TK‬,‭3227‬,‭.S49‬,‭2005‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Writing and presenting a business plan
Boulger, Carolyn A. ؛  Mason, OH Thomson/South-Western   ، 2006
شماره راهنما: ‭HD‬,‭62.5‬,‭.B675‬,‭2006‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
The contemporary consultant
Mason, Ohio Thomson/South-Western   ، 2005
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.C6,C6626‬,‭2005‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Creating the new e-business company
Gendron, Michael ؛  Mason, Ohio Thomson   ، 2006
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.32‬,‭.G45‬,‭2006‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Electrical raceways & other wiring methods
Loyd, Richard E. ؛  Clifton Park, NY Thomson Delmar Learning,   ، c2004
شماره راهنما: ‭TK‬,‭3271‬,‭.L68‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
The guidebook for linemen and cablemen
Van Soelen, Wayne. ؛  Clifton Park, NY Thomson Delmar Learning,   ، c2006
شماره راهنما: ‭TK‬,‭3226‬,‭.V273‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Small business management
Bamford, Charles E. ؛  Mason, Ohio Thomson/South-Western,   ، c2006
شماره راهنما: ‭HD‬,‭62.7‬,‭.B354‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Thinking for yourself
Mayfield, Marlys,1931- ؛  Boston, MA Thomson Wadsworth,   ، c2007
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1408‬,‭.M3933‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to low voltage systems
DiPaola, Samuel. ؛  Clifton Park, NY Thomson Delmar Learning,   ، c2006
شماره راهنما: ‭TK‬,‭454‬,‭.D57‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Fiber-optic communications
Downing, James N. ؛  Clifton Park, NY Thomson/Delmar Learning,   ، c2005
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5103.59‬,‭.D69‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Electricity for refrigeration, heating, and air conditioning
Smith, Russell E.,1944- ؛  Clifton Park, NY Thomson/Delmar Learning,   ، c2007
شماره راهنما: ‭TK‬,‭153‬,‭.S57‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Electricity 4
Kubala, Thomas S. ؛  Clifton Park, NY Thomson Delmar Learning,   ، 2006
شماره راهنما: ‭TK‬,‭146‬,‭.K8‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Electricity 3
Kubala, Thomas S. ؛  Clifton Park, NY Thomson Delmar Learning,   ، 2006
شماره راهنما: ‭TK‬,‭146‬,‭.K8‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
The scenario-planning handbook
Ralston, Bill. ؛  Australia ; Mason, Ohio Thomson/South-Western,   ، c2006
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.28‬,‭.R348‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
The classics of interest group behavior
Alexander, Robert M.,1972- ؛  Belmont, CA Thomson/Wadsworth,   ، c2006
شماره راهنما: ‭JK‬,‭1118‬,‭.A594‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3