کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : U.S.A
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Drugs - Dictionaries
Microsoft Access for Windos
SQL plus (computer program language)
NetWare (Computer file)
Electromagnetic waves - Transmission
Statistics
Microsoft Access for Windows
Total Productive Maintenance-United States
Database management
Electric engineering - safety measures
Maintenance
Heat engineering Handbooks, manuals , etc.
World Bank
Chlorine industry
HTML (Document markup language)
World bank
Data base management
Economic development projects-Evaluation-Study and teaching-Developing countries-Congresses
Microsoft Backoffice
world bank
 
پدیدآور:
Buchanan, Timothy
Cearley, Kent
Gekker, I. R
Cobb, Stephen
Mittra,Sitansu S.
Freund,John E.
Sheldon, Thomas.
Page, William G.
Patton, Joseph D.
 
ناشر:
Clarendon Press Oxford
.Osborne McGraw-Hill
.The World Bank
IEEE
Microsoft Corporation
CRC, Springer
SAMS
QUe
The world bank
Waith Group
.Merck
Society of Manufacturing Engineers(SME)
.Microsoft
World Bank
.Instrument Society of America(ISA)
.Prentice-Hall,inc(A division of Simon
the world bank
.Published for the Society of Chemical Industry by E. Horwood, Halsted (distributor)
.Prentice-Hall International Inc
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Statistics:a first course
Freund,John E. ؛  .Prentice-Hall,inc(A division of Simon   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭276,.12‬,‭.F7S7‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
principles of relational database systems
Mittra,Sitansu S. ؛  U.S.A .Prentice-Hall International Inc   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3M57‬,‭1991‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
The economic evaluation of projects:papers from a curriculum develoment workshop
U.S.A .The World Bank   ، 1996
شماره راهنما: ‭HC‬,‭59.72‬,‭.E44E28‬,‭1996‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
World development indicators
U.S.A.(Washington,D.C) World Bank   ، 1997
شماره راهنما: ‭HG‬,‭3881.5‬,‭.W68‬,‭1997‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
HTML 4 interactive course
Cearley, Kent ؛  U.S.A Waith Group   ، 1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.H94C44‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Backoffice Resource Kit
U.S.A .Microsoft   ، 1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.C55M52‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Teach Yourself Access 97 in 24 hours
Buchanan, Timothy ؛  U.S.A SAMS   ، 1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3B8‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
World development indicators
U.S.A The world bank   ، 1998
شماره راهنما: ‭HG‬,‭3881.5‬,‭.W68‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
World development report :Knowledge for development
U.S.A the world bank   ، 1998
شماره راهنما: ‭HG‬,‭3881.5‬,‭.W656‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Preventive maintenance
Patton, Joseph D. ؛  U.S.A .Instrument Society of America(ISA)   ، 1995
شماره راهنما: ‭TS‬,‭192‬,‭.P34‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Special Edition Using Oracle 8
Page, William G. ؛  U.S.A QUe   ، 1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.S62,.P3‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Total Productive Maintenance in America
U.S.A Society of Manufacturing Engineers(SME)   ، 1995
شماره راهنما: ‭TS‬,‭192‬,‭.T6812‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Using Reflex : the database manager
Cobb, Stephen ؛  Berkeley, Calif., U.S.A .Osborne McGraw-Hill   ، 1987
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,C624‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Interaction of strong electomagnetic fields with plasmas
Gekker, I. R ؛  U.S.A Clarendon Press Oxford   ، 1982
شماره راهنما: ‭QC‬,‭665‬,‭.T7,G4I‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
The Merck index : an encyclopedia of chemicals, drugs, and biologicals
Rahway, N.J., U.S.A .Merck   ، 1983
شماره راهنما: ‭RS‬,‭51‬,‭.M4‬,‭1983‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Modern chlor-alkali technology
Chichester, New York, N.Y., U.S.A .Published for the Society of Chemical Industry by E. Horwood, Halsted (distributor)   ، 1980-
شماره راهنما: ‭TP‬,‭245‬,‭.C5,M6‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
The CRC Handbook of Thermal Engineering
U.S.A CRC, Springer   ، 2000
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭260‬,‭.C69‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Novell NetWare : the complete reference
Sheldon, Thomas. ؛  Berkeley, Calif., U.S.A .Osborne McGraw-Hill   ، 1990
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,S554‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
User's Guide examples Microsoft Access Relational Database Management System for Windwos
U.S.A Microsoft Corporation   ، 1994
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.U8‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
preprint proposals for Revision of the 1993 edition national electrical safety code for the 1997 edition
U.S.A IEEE   ، 1994
شماره راهنما: ‭TK‬,‭152‬,‭P7E‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9