کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : UNIX (computer operating system)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
UNIX (computer file)
unix(computer operating system)
UNIX (computer operating system)
 
پدیدآور:
Feibus,Andrew 1962-
Vahalia, Uresh
Rochkind, Marc J.
 
ناشر:
Mc Graw-Hill
Prentice Hall
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
UNIX internals : the new frontiers
Vahalia, Uresh ؛  New Jersey Prentice Hall   ، 1996
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63V33‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Advanced UNIX programming
Rochkind, Marc J. ؛  New Jersey Prentice Hall   ، 1985
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63R63‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
unix,quick!
Feibus,Andrew 1962- ؛  london Mc Graw-Hill   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭O63F42‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک