کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Viescas, John
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
وی‍س‍ک‍اس‌، ج‍ان‌
 
ناشر:
چ‍رت‍ک‍ه‌ : ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [ Access 2003 اکسس ۲۰۰۳]
ویسکاس ، جان ؛  تهران چرتکه : کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲و۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک