کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : Washington, D.C
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Electric power distribution - High tension - Handbooks, manuals, etc
Electric utilities - Cost of operation
System design- Congresses
Robotics_Congresses
International Development Association
Energy consumption - Developing countries
Energy consumption
Finance-developing countries
Executives - United States - Job descriptions
Energy industries - developing - countries - finance
Electric utilities - Developing countries
Privatization - Developing countries
Condensers (Steam) - Congresses
World Bank
Software maintenance - Congresses
Electric utilities - Developing countries - Planning
Energy Savings
Aluminum wire - Handbooks, manuals, etc
introduction
 
پدیدآور:
Churchill, Anthony A.
Wilson, Alex
Crousillat, Enrique.
International Development Association
European-Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge Bases(17th :2007 :Pori, Finland)
Bernstein, Marver H
Sader, Frank
Leitmann, J
 
ناشر:
.IEEE Computer Society Press
.IEEE
.International Development Association
.World Bank
.The international bank for reconstruction and development,the world bank
.The Brookings Institution
World Bank
International City/Council Management Association,
Aluminum Association
IOS Press,
.ACEEE
.United States Department of Agriculture
Hemisphere Pub. Corp., McGraw-Hill
The World Bank
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب لاتین
 
 
Articles of agreement (effective September 24, 1960) ;and,Report of the executive directors of the International Bank for Reconstruction and Development on the Articles of agreement
International Development Association ؛  Washington,D.C .International Development Association   ، 1996
شماره راهنما: ‭HG‬,‭3881.5‬,‭.W57I58‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
World development indicators
U.S.A.(Washington,D.C) World Bank   ، 1997
شماره راهنما: ‭HG‬,‭3881.5‬,‭.W68‬,‭1997‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
A world bank policy research report: Private capital flows to developing countries,The road to financial integration,summary
Washington,D.C .The international bank for reconstruction and development,the world bank   ، 1997
شماره راهنما: ‭HG‬,‭195‬,‭.W57‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Power condenser heat transfer technology : computer modeling/design/fouling
Washington, D.C., New York Hemisphere Pub. Corp., McGraw-Hill   ، 1981
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭557‬,‭.P68‬,‭1981‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Aluminum electrical conductor handbook
Washington, D.C. (818 Connecticut Ave., Washington 20006) Aluminum Association   ، 1982
شماره راهنما: ‭TK‬,‭3311‬,‭.A6,A49‬,‭1982‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Design manual for high voltage transmission lines
Washington, D.C .United States Department of Agriculture   ، 1980
شماره راهنما: ‭TK‬,‭3144‬,‭.D47‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
The job of the federal executive
Bernstein, Marver H ؛  Washington, D. C .The Brookings Institution   ، 1958
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5500‬,‭.B46‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Privatizing public enterprises and foreign investment in developing countries, 1988-93
Sader, Frank ؛  Washington, D.C The World Bank   ، 1995
شماره راهنما: ‭HD‬,‭4420.8‬,‭.S23‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Proposals for monitoring the performance of electric utilities
Washington, D.C .World Bank   ، 1988
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9685‬,‭.A2,P76‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Proceedings/confrence on software Maintenance
Washington, D.C .IEEE Computer Society Press   ، 1987-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.S64,S64a‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Proceedings ICRA 2000, IEEE international conference on robotics and automation
Washington, D.C .IEEE   ، 2000
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭210.3‬,‭.I58a‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Energy efficiency and conservation in the developing world
Washington, D.C .World Bank   ، ,[198?]
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9502‬,‭.D442,E522‬,‭198?‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Financing of the energy sector in developing countries
Churchill, Anthony A. ؛  Washington, D.C., U.S.A .World Bank   ، [1989]
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9502‬,‭D442,I58‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Incorporating risk and uncertainty in power system planning
Crousillat, Enrique. ؛  Washington, D.C .World Bank   ، 1989
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9685‬,‭.D452,C76‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Private sector participation in power through BOOT schemes
Washington, D.C .World Bank   ، 1990
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9685‬,‭.D452,P75‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
The World Bank's role in the electric power sector
Washington, D.C .World Bank   ، 199?
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9685‬,‭.D452,W67‬,‭199?‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Some considerations in collecting data on household energy consumption
Leitmann, J ؛  Washington, D.C., U.S.A .World Bank   ، [1988]
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9502‬,‭I42,E54‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Consumer Guide to Home Energy Savings
Wilson, Alex ؛  Washington D.C .ACEEE   ، 2003
شماره راهنما: ‭TK‬,‭2980‬,‭W5‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
performance management
Washington, D.C. International City/Council Management Association,   ، c1995
شماره راهنما: ‭HD‬,‭57‬,‭.k23‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Information modelling and knowledge bases XIX
European-Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge Bases(17th :2007 :Pori, Finland) ؛  Amsterdam ; Washington, D.C. IOS Press,   ، c2008
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.S88,E87‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2