کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : Washington, DC
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Artificial intelligence
Energy harvesting, Materials
Electric batteries, Congresses
Mathematical recreations
Information management
Electric utilities - Developing countries - Finance
Electric utilities - Developing countries - Management
Expert systems(Computer science)- Congresses
Electric power production
Industries- Energy conservation
Mathematics- Problems, exercises, etc
Energy development- Developing countries
Electric Utilities - Directories
World bank
Pressure groups- United States
Production management- Environmental aspects
Energy policy- Developing countries
Heat pipes
electronic publishing
 
پدیدآور:
Yates, Philip
Kendig, Keith
National Research Council (U.S.).Committee on Industrial Environmental Performance Metrics.
Faghri, Amir.
Munasinghe, Mohan
Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering (4th: 2000: Czech Republic)
Gardner, Martin
Prusak, Laurence
 
ناشر:
National Academies Press,
IOS Press
Industry and Energy Department, The world Bank
ernst And young
RFF Press,
National Academy Press,
Industry and Energy Dept., World Bank
Sustainable Buildings Industry Council,
American Chemical Society,
IOS Press : Ohmsha
World Bank
Taylor & Francis,
Industry and Energy Department, World Bank
Mathematical Association of America
Platts, McGraw-Hill
CQ Press,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
World development report 1995
U.S.A( washington, DC) World Bank   ، 1995
شماره راهنما: ‭HG‬,‭3881.5‬,‭.W659‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Knowledge-based software engineering: Proceedings of the Forth Joint Conference on Knowledge-Based software Engineering in Brno, Czech Republic, 2000
Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering (4th: 2000: Czech Republic) ؛  Amesterdam, Washington, DC IOS Press   ، 2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.E95,J65‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Artificial intelligence in education: AI-ED in the wired and wireless future
Amesterdam; Washington DC IOS Press   ، 2001
شماره راهنما: ‭Q‬,‭335‬,‭.A7‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک لاتین
 
 
Information management and Japanese success
Prusak, Laurence ؛  Washington, DC ernst And young   ، 1992
شماره راهنما: T-279
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
International directory
Washington, DC Platts, McGraw-Hill   ، 2001
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9685‬,‭.D57I5‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Electronic publishing '01
Amsterdam ; Washington, DC IOS Press : Ohmsha   ، 2001
شماره راهنما: ‭Z‬,‭286,.E43‬,‭.E6‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Energy issues in the developing world
Washington, DC Industry and Energy Department, World Bank   ، [1989]
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9502‬,‭.D442,E5244‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
A review of World Bank lending for electric power
Munasinghe, Mohan ؛  Washington, DC Industry and Energy Department, The world Bank   ، [1989]
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9685‬,‭.D452,R4‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Improving power system efficiency in developing countries through performance contracting
Yates, Philip ؛  Washington, DC Industry and Energy Department, World Bank   ، 1988
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9685‬,‭.D452,I42‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Recent World Bank activities in energy
Washington, DC Industry and Energy Dept., World Bank   ، [1989]
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9502‬,‭.D442,R43‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Interest group politics
Washington, DC CQ Press,   ، c2007
شماره راهنما: ‭JK‬,‭1118‬,‭.I565‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Heat pipe science and technology
Faghri, Amir. ؛  Washington, DC Taylor & Francis,   ، c1995
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭264‬,‭.F34‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Decreasing energy intensity in manufacturing
Washington, DC National Academies Press,   ، 2005
شماره راهنما: ‭EBOOK,TJ‬,‭163.3‬,‭.D43‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Industrial environmental performance metrics
National Research Council (U.S.).Committee on Industrial Environmental Performance Metrics. ؛  Washington, DC National Academy Press,   ، 1999
شماره راهنما: ‭E-BOOK,TS‬,‭155.7‬,‭.N38‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Sink or float?
Kendig, Keith ؛  Washington, DC Mathematical Association of America   ، 2008
شماره راهنما: ‭EBOOK,QA‬,‭43‬,‭.K417‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Mathematical circus
Gardner, Martin ؛  Washington, DC Mathematical Association of America   ، 1992
شماره راهنما: ‭E-BOOK,QA‬,‭95‬,‭.G287‬,‭1992‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Green building guidelines
Washington, DC Sustainable Buildings Industry Council,   ، 2007
شماره راهنما: ‭EBOOK‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Harnessing renewable energy in electric power systems
Washington, DC RFF Press,   ، c2010
شماره راهنما: ‭TK‬,‭1001‬,‭.H37‬,‭2010‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Nanotechnology for sustainable energ
Washington, DC American Chemical Society,   ، 2013
شماره راهنما: ‭TK‬,‭2941‬,‭.N36‬,‭2013‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Polymer composites for energy harvesting, conversion, and storag
Washington, DC American Chemical Society,   ، [2014]
شماره راهنما: ‭TK‬,‭2897‬,‭.P65‬,‭2014‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک