کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Wiley
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Data transmission systems
Sampling (Statistics)
Reactive power (Electrical engineering)
Plant maintenance - Management
intelligent vehicle highway systems-european economic community countries
Telecommunication Systems
accounting-Data processing
Fault- Tolerant Computing
cluster analysis
Computer software-Reusability
Java(computer program language)
Control Theory
Lead-acid batteries-Design and construction
Electronics
Engineering-statical methods
computer software -development
Management science-Computer simulation
Neural Networks (computer science)
Global system for mobile communications
Construction industry
 
پدیدآور:
Voas, Jeffrey M.
Clark, A. P
Deming, William Edwards
Duffuaa, Salih
Grimble, Michael J.
Hines, william w.
Reifer, Donald J.
Fisher, Norman
Tisal, Joachim
wilkinson, Joseph
Blum, Adam
Pidd, Michael
Ellison, karen s
Smith, Ralph Judson
Lathi, B.P.
Berndt, D.(Dietrich)
Cross, Jay
Kaufman, leonard
 
ناشر:
John Wiley and Sons
John wiley
Longman, J. Wiley, Eastern Distribution Center
Wiley
wiley
John wiley and sons
John Wiley
Wiley Eastern Limited
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Software fault injection: inoculating programs against erros
Voas, Jeffrey M. ؛  John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.F38V63‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Computer simulation in management science
Pidd, Michael ؛  John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭T‬,‭57.62‬,‭.P63‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
GSM Cellular Radio Telephony
Tisal, Joachim ؛  John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭Tk‬,‭5103,.483‬,‭.T5613‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Practical software reuse
Reifer, Donald J. ؛  John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.R47R45‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Visual J++ sourcebook
Cross, Jay ؛  John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.J38C76‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Maintenance-free batteries :lead-acid , nickel/cadmium, nickel/metal hydride:a handbook of battery technology
Berndt, D.(Dietrich) ؛  John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭2941‬,‭.B47‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
accounting information systems:
wilkinson, Joseph ؛  New york John Wiley and Sons   ، 1993
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5679‬,‭.W5A‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Developing real-time embedded softrware in a market-Driven company
Ellison, karen s ؛  New york John wiley and sons   ، 1994
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.76‬,‭.E39D‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
probablity and statistics in Engineering and management science
Hines, william w. ؛  New york John wiley and sons   ، 1990
شماره راهنما: ‭TA‬,‭340‬,‭.H5P‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
information technology on the move:technical and behavioral of mobile telecommunications
New york John wiley   ، 1993
شماره راهنما: ‭TE‬,‭228,.3‬,‭.I5I‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
finding groups in data
Kaufman, leonard ؛  new york wiley   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭278‬,‭.K3F‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Communication Systems
Lathi, B.P. ؛  New Delhi Wiley Eastern Limited   ، 1968
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5103.7‬,‭.L3C6‬,‭1968‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Optimal Control and Stochastic Estimation: Theory and Applications
Grimble, Michael J. ؛  John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭402.3‬,‭.G7‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Neural networks INC++ An object-oriented frame works for building connectionist systems
Blum, Adam ؛  NewYok John wiley   ، 1992
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.87,.358‬,‭.B52N‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Marketing for the construction industry : a practical handbook for consultants, contractors, and other professionals
Fisher, Norman ؛  London, New York, Somerset, NJ, USA Longman, J. Wiley, Eastern Distribution Center   ، 1986
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9715‬,‭.A2,F57‬,‭1986‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Some theory of sampling
Deming, William Edwards ؛  John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭HA‬,‭33‬,‭.D4‬,‭1950‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Planning and control of maintenance systems : modeling and analysis
Duffuaa, Salih ؛  New York Wiley   ، 1998
شماره راهنما: ‭TS‬,‭192‬,‭.D84‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Electronics : circuits and devices
Smith, Ralph Judson ؛  New York Wiley   ، 1980
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7816‬,‭.S6‬,‭1980‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Principles of digital data transmission
Clark, A. P ؛  New York Wiley   ، 1983
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105‬,‭.C55‬,‭1983‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Reactive power control in electric systems
New York Wiley   ، 1982
شماره راهنما: ‭TK‬,‭3226‬,‭.R38‬,‭1982‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9