کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Word processing
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Word processing
Microsoft office
Microsoft Office
Microsoft Word
 
پدیدآور:
Halvorson,Michael
Conner, Nancy,1961-
Shelly, Gary B.
Lowe, Lois.
Tyson, Herbert L.
Murray, Katherine
Cox, Joyce,1946-
Bott, Ed
Gonzalez,Jean
Cox, Joyce
Glatzer, Hal
 
ناشر:
Microsoft Press
microsoft press
Microsoft Press,
.Que Corp
Microsoft Press ; Sebastopol, Calif. : O'Reilly Media
SYBEX
O'Reilly,
Wiley,
Wiley Pub.
Boyd
Mitchell Mc Grow Hill
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Learning to use Microsoft Word 5.0
Shelly, Gary B. ؛  Boyd   ،
شماره راهنما: ‭Z‬,‭52.5‬,‭.M52,S54‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to word processing
Glatzer, Hal ؛  Berkeley SYBEX   ، 1981
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.115‬,‭.G55‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
WordPerfect 5.1 quick reference
Carmel, Ind .Que Corp   ، .1990
شماره راهنما: ‭Z‬,‭52.5‬,‭.W65,W68‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Running Microsoft Office 97
Halvorson,Michael ؛  Washington microsoft press   ، 1997
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.4‬,‭.M523,H355‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Begining Microsoft Word 5.0
Gonzalez,Jean ؛  New York Mitchell Mc Grow Hill   ، 1991
شماره راهنما: ‭Z‬,‭52.5‬,‭.G6B‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Word 2010 step by step
Cox, Joyce ؛  Redmond, Wash. Microsoft Press   ، 2010
شماره راهنما: ‭E-BOOK,Z‬,‭52.5‬,‭.M52C669‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Word 2010 bible
Tyson, Herbert L. ؛  Indianapolis, IN Wiley Pub.   ، 2010
شماره راهنما: ‭E-BOOK,Z‬,‭52.5‬,‭.M52T973‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Office Word 2010 inside out
Murray, Katherine ؛  [Redmond, Wash.?] Microsoft Press ; Sebastopol, Calif. : O'Reilly Media   ، 2010
شماره راهنما: ‭E-BOOK,Z‬,‭52.5‬,‭.M52M883‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Word 2010 step by step
Cox, Joyce,1946- ؛  Redmond, Wash. Microsoft Press,   ، c2010
شماره راهنما: ‭Z‬,‭52.5‬,‭.M52,C669‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Word 2013 eLearning kit for dummie
Lowe, Lois. ؛  Hoboken, New Jersey Wiley,   ، 2014
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.2‬,‭.L694,2014eb‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Office inside out
Bott, Ed ؛  Redmond, Wash. Microsoft Press,   ، 2013
شماره راهنما: ‭EBOOK,HF‬,‭5548.4‬,‭.M523‬,‭2013‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Office 201
Conner, Nancy,1961- ؛  Beijing ;Sebastopol, CA O'Reilly,   ، 2013
شماره راهنما: ‭EBOOK,HF‬,‭5548.4‬,‭.M525‬,‭2013‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک