کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : World bank-yearbooks
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
World bank-yearbooks
 
پدیدآور:
 
ناشر:
world bank
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
The world bank annual report 1994
Washington world bank   ، 1994
شماره راهنما: ‭HG‬,‭3881.5‬,‭.W57‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
The world bank annual report 1995
Washington world bank   ، 1995
شماره راهنما: ‭HG‬,‭3881.5‬,‭.W57‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
The world bank annual report 1996
Washington world bank   ، 1996
شماره راهنما: ‭HG‬,‭3881.5‬,‭.W57‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
The world bank annual report 1997
Washington world bank   ، 1997
شماره راهنما: ‭HG‬,‭3881.5‬,‭.W57‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
The world bank annual report 1998
Washington world bank   ، 1998
شماره راهنما: ‭HG‬,‭3881.5‬,‭.W57‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک