کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Young
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍زی‍ن‍ه‌ -- ک‍ن‍ت‍رل‌
turbine blade
Buck-boost voltage
Multilevel View
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ -- ک‍ره‌ ج‍ن‍وب‍ی‌
Process control - Safety measures
ن‍گ‍ارش‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
Nguyen,Minh-Khai
ی‍ان‍گ‌، پ‍ت‍ی‌
Young
Cheol Nho,Young
ی‍ان‍گ‌، دی‍وی‍ددب‍ل‍ی‍و
Kang,Minhyung
ل‍ی‌، ی‍ون‍گ‌ ب‍ی‌
 
ناشر:
چ‍اپ‍ار
P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
دان‍ش‍ی‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Control in hazardous environments
Young ؛  Stevenage (Hertfordshire), New York P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers   ، 1982
شماره راهنما: ‭TS‬,‭156.8‬,‭.Y68‬,‭1982‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع کاهش هزینه ها( برای شرکت ها و سازمان ها)
یانگ ، دیویددبلیو ؛  تهران دانشیار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۷/۳‬,‭‌ی۲ر۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله لاتین
 
 
A Multilevel View on Interpersonal Knowledge Transfer
Kang,Minhyung ؛  2010
شماره راهنما: E-211
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله لاتین
 
 
A Single-Phase Z-Source Buck-Boost Matrix Converter
Nguyen,Minh-Khai ؛  2010
شماره راهنما: E-289
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله لاتین
 
 
Effects of turbine blade tip shape on total pressure loss and secondary flow of a linear turbine cascade
Cheol Nho,Young ؛  2012
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نگارش و ارایه شفاهی
یانگ ، پتی ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۱‬,‭‌ی۲ر۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دولت الکترونیکی در کره جنوبی ( از شروع تا توسعه )
لی ، یونگ بی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۲۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ل۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک