کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Ziegler, Gerhard
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رل‍ه‌ه‍ای‌ م‍ح‍اف‍ظ
 
پدیدآور:
ت‍س‍ی‍گ‍ل‍ر، گ‍ره‍ارد،
 
ناشر:
ک‍اوش‌ پ‍رداز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حفاظت دیستانس ، آنالوگ و دیجیتال
تسیگلر، گرهارد، ؛  تهران کاوش پرداز   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۸۶۱‬,‭‌ت۵‌ح۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک