کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : computer security
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Electronic data processing personnel- Certification- Study guides
Computer security -- Management
Internet (computer network)- Security measures
Internet- Security measures
Computer networks- Security measures
Local area networks (Computer networks) - Management
Computer security
Computer security- Management
Electronic data processing personnel- Certification
Computer networks-Security measures
computer security
Computer networks -- Security measures
Computer security - Encyclopedias
 
پدیدآور:
Rufi, Antoon W.
Mikalsen, Arne
Noel, Michael.
Miller, Drew
Carter, Earl
Arnason, Sigurjon Thor.
Purser,Steve
Peltier, Thomas R.
Hausman, Kalani Kirk.
Cameron, Debra
Tulloch, Mitch.
Fites, philip
Bazavan, Ioana V.
Merkow, Mark S.
Russell, Deborah
Muftic, Sead
 
ناشر:
.Que, c2003.
.Sams
Auerbach,
Cisco Press
Computer Technology Research Corp
Computer Technology Research Crop
Syngress
o,Reilly and Associates
.Prentice Hall Professional Technical Reference
Auerbach
.Microsoft Press
Cisco Press,
Wiley
Auerbach Publications,
AMACOM
Ellis Horwood, Halsted Press
Artech House
VNR
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب لاتین
 
 
computer security Basics
Russell, Deborah ؛  New york o,Reilly and Associates   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.9‬,‭.A25,.R8C‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
information systems security a practitioner's reference
Fites, philip ؛  New york VNR   ، 1993
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.9‬,‭.A25,.F5I‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Security mechanisms for computer networks
Muftic, Sead ؛  Chichester, West Sussex, England, New York Ellis Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.A25,M84‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Intranet Security
Cameron, Debra ؛  south carolina Computer Technology Research Crop   ، .1997
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105,.59‬,‭.C36‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Security Issues for the Internet and the World Wide Web
Cameron, Debra ؛  south carolina Computer Technology Research Corp   ، .1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.A25,.C363‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
The Complete guide to Internet security
Merkow, Mark S. ؛  New York AMACOM   ، 2000
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.875‬,‭.I57M465‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Information security policies, procedures, and standards
Peltier, Thomas R. ؛  Boca Raton Auerbach   ، 2002
شماره راهنما: ‭EBOOK,QA‬,‭76.9‬,‭.A25,.P46‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Local area network management, design, and security
Mikalsen, Arne ؛  Chichester Wiley   ، 2002
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.7‬,‭.M535‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft encyclopedia of security
Tulloch, Mitch. ؛  Redmond, Wash .Microsoft Press   ، ,2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.A25,T85‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
A Practical Guide to Managing Information Security
Purser,Steve ؛  London Artech House   ، 2004
شماره راهنما: ‭EBOOK,QA‬,‭76.9‬,‭.A25P88‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Internet denial of service
Upper Saddle River, N.J .Prentice Hall Professional Technical Reference   ، ,2004
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.59‬,‭.I5455‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Black hat physical device security: exploiting hardware and software
Miller, Drew ؛  Rockland, MA Syngress   ، 2005
شماره راهنما: ‭EBOOK,QA‬,‭76.9‬,‭.A25M55‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
ISA Server 2004 unleashed
Noel, Michael. ؛  Indianapolis, Ind .Sams   ، ,c2006
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.875‬,‭.I57,N64‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Security+
Hausman, Kalani Kirk. ؛  Indianapolis, Ind .Que, c2003.   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.3‬,‭.H378‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Intrusion prevention fundamentals
Carter, Earl ؛  Indianapolis, IN Cisco Press   ، ,2006
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105 ,.59‬,‭C36‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده لاتین
 
 
Security+
Indianapolis, Ind .Que, c2003.   ،
شماره راهنما: 75 F
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Network security 1 and 2 companion guide
Rufi, Antoon W. ؛  Indianapolis, Ind. Cisco Press,   ، c2007
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.59‬,‭.R837‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده لاتین
 
 
Network security 1 and 2 companion guide
Indianapolis, Ind. Cisco Press,   ، c2007
شماره راهنما: 279 I
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
How to achieve 27001 certification
Arnason, Sigurjon Thor. ؛  New York Auerbach Publications,   ، c2008
شماره راهنما: ‭EBOOK,QA‬,‭76.3‬,‭.A77‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Information security cost management
Bazavan, Ioana V. ؛  Boca Raton, FL Auerbach,   ، c2007
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.A25,B395‬,‭2007‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7