کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : microsoft prees
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
computer networks
Microsoft windows NT
 
پدیدآور:
Bailey, Grey
 
ناشر:
Microsoft prees
microsoft prees
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Windows NT networking guide NT Resource Kit
bound microsoft prees   ، 1995
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105‬,‭.M548W‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
windows NT resource Guide:
Bailey, Grey ؛  Bound Microsoft prees   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.76‬,‭.W5,.B3W‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک