کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : system design
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Expert systems (Computer science)
Computer architecture
System Design
Object-oriented programming (computer science)
Operating systems (Computers)
Computer Software-Development
Human engineering
system design
System analysis-handbooks,manuals, etc
Microprocessors
Object-oriented programming (Computer science)
System analysis
Database design
Real-Time data processing
System design
 
پدیدآور:
Hawyryskiewycz, I.T.(Igor Titus)
Norman , Ronald J.
Britton, Carol
Whitten, Jeffrey L.
Kowal, James A
Jones, Meilir Page
Edwards, Perry
Yourdon, Edward
Kain, Richard Y
Ignizio, James P
Laplante , Phillip A
Amghar, Alain
Ensor, Dave
Comer, Douglas.
Marble, Robert
Davis, William S
Eva, Malcolm
Flynn,Donal J.(Donal James)
Bailey, Robert W
Yourdon, Inc
 
ناشر:
Mc Graw-Hill
Prentice Hall
Richard D. IRWIN, INC
IEEE
Prentice_Hall
prentice-Hall
.Prentice Hall
McGraw-Hill Book Company
Prentice-Hall
CRC press
.Yourdon Press
McGraw-Hill
O'Reilly
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب لاتین
 
 
Information system requirements:determination and analysis
Flynn,Donal J.(Donal James) ؛  London McGraw-Hill   ، 1992
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.S88F58‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Object-Oriented systems analysis and design
Norman , Ronald J. ؛  New Jersey Prentice_Hall   ، 1996
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.64‬,‭.N67‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
casebook for systems analysis and design
Marble, Robert ؛  New york Mc Graw-Hill   ، 1993
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.9‬,‭.S88,.M3S‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Yourdon TM system
Yourdon, Inc ؛  Englewood prentice-Hall   ، 1993
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.9‬,‭.S88,.Y6S‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to systems analysis and design
Hawyryskiewycz, I.T.(Igor Titus) ؛  New York Prentice Hall   ، 1998
شماره راهنما: ‭T‬,‭57.6‬,‭.H39‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Object-oriented systems design : an integrated approach
Yourdon, Edward ؛  Englewood Cliffs, N.J .Yourdon Press   ، 1994
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.64‬,‭.Y6o1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
SSADM version 4: a user's guide
Eva, Malcolm ؛  London McGraw-Hill Book Company   ، 1994
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.S88E9‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Real-Time Systems Design and Analysis:An Engineer's Handbook
Laplante , Phillip A ؛  New York IEEE   ، 1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.54‬,‭.L37‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Operating system design
Comer, Douglas. ؛  Englewood Cliffs, N.J .Prentice Hall   ، 1988-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,C65‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to expert systems : the development and implementation of rule-based expert systems
Ignizio, James P ؛  New York McGraw-Hill   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.E95,I387‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Oracle design
Ensor, Dave ؛  Beijing O'Reilly   ، 1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D26E57‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
The Practical Guide to Structured Systems Design
Jones, Meilir Page ؛  New Jersey Prentice-Hall   ، 1988
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.S88,.J51‬,‭1988‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Human performance engineering : using human factors/ergonomics to achieve computer system usability
Bailey, Robert W ؛  Englewood Cliffs, N.J .Prentice Hall   ، 1989
شماره راهنما: ‭TA‬,‭166‬,‭.B335‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Microprocessor system development
Amghar, Alain ؛  Englewood Cliffs, N.J .Prentice Hall   ، 1990
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.5‬,‭.A42713‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Computer architecture : software and hardware
Kain, Richard Y ؛  Englewood Cliffs, N.J .Prentice Hall   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.A73,K34‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Systems Analysis
Whitten, Jeffrey L. ؛  Homewood Richard D. IRWIN, INC   ، .1990
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.9‬,‭.S88,W48‬,‭1990‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Software System Development: a Gentle Introduction
Britton, Carol ؛  London McGraw-Hill   ، 1993
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.76‬,‭.D47,B75‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
The information system consultant's handbook :systems analysis and design
Davis, William S ؛  London CRC press   ، 1999
شماره راهنما: ‭T‬,‭57.6‬,‭.D378‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Systems analysis
Edwards, Perry ؛  New York McGraw-Hill   ، 1993
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.S88,E38‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Behavior models : specifying user's expectations
Kowal, James A ؛  Englewood Cliffs, N.J .Prentice Hall   ، 1992
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.S88,K69‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4