کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب لاتین
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Telecommunication
Statistics
control theory
Computer architecture
Gas-turbines
Object-oriented programming(Computer science)
Database management
Electric engineering-materials
Database Management
CP/M
VAX/VMS
System analysis
Relational database
PDP computers
Electronic Instruments
Electric machinery
Local area networks(Computer networks)
Libraries-Data processing
 
پدیدآور:
Kirkwood,John
Hwang,Kai
Slemon,Gordon R.
Johnson-Laird,Andy
Mittra,Sitansu S.
de Chernatony,L.(Leslie)
Brogan,William L.
Lafrance,Pierre
Cohen,Henry
Xue,Jingxuan
Rothwell,David M
Flynn,Donal J.(Donal James)
Kessler,Jack
Korth,Henry F
Alagappan,N.
Ceri,Stefano
Nance,Barry.
Freund,John E.
 
ناشر:
Longman scientific
Prentice Hall
Que
McGRAW-HILL Book company Europe
McGraw-Hill,Inc
Ellis Horwood
.Prentice Hall
Mcgraw-Hill,Inc
.Prentice-Hall,inc(A division of Simon
Osborne/McGraw-Hill
McGraw-Hill
Addison-Wesley pub,co
Tata McGraw-Hill publishing company limited
Artech House
McGraw-Hill book company
.Prentice-Hall International Inc
World Scientific Publishing Co
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Input/Output system of minicomputers
Xue,Jingxuan ؛  Singapore World Scientific Publishing Co   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.8‬,‭.P149X84‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Object oriented environments:the Mj0lner approach
New York Prentice Hall   ، 1993
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63O26‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
A user guide to the VAX/VMS system
de Chernatony,L.(Leslie) ؛  England McGRAW-HILL Book company Europe   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63D43‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Database System Concepts
Korth,Henry F ؛  Singapore McGraw-Hill,Inc   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3K67‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Computer architecture and parallel processing
Hwang,Kai ؛  Singapore Mcgraw-Hill,Inc   ، 1984
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.A73H88‬,‭1984‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Distributed databases:principles and systems
Ceri,Stefano ؛  Singapore McGraw-Hill   ، 1984
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3C386‬,‭1984‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Gas turbine theory
Cohen,Henry ؛  Longman scientific   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭778‬,‭.C6‬,‭1987‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Databases:an introduction
Rothwell,David M ؛  London McGraw-Hill   ، 1992
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3R778‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Information system requirements:determination and analysis
Flynn,Donal J.(Donal James) ؛  London McGraw-Hill   ، 1992
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.S88F58‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Basic electronic instrument handbook
New York McGraw-Hill book company   ، 1972
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7878.4‬,‭.B37‬,‭1972‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Electrical engineering materials
Alagappan,N. ؛  New Delhi Tata McGraw-Hill publishing company limited   ، 1992
شماره راهنما: ‭TK‬,‭453‬,‭.A399,E55‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Statistics:a first course
Freund,John E. ؛  .Prentice-Hall,inc(A division of Simon   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭276,.12‬,‭.F7S7‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
principles of relational database systems
Mittra,Sitansu S. ؛  U.S.A .Prentice-Hall International Inc   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3M57‬,‭1991‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Internet digital libraries :the international dimension
Kessler,Jack ؛  Boston,London Artech House   ، 1996
شماره راهنما: ‭Z‬,‭678.93‬,‭.O64‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Sybase architecture and administration
Kirkwood,John ؛  New York Ellis Horwood   ، 1993
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,K558‬,‭1993‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Modern control theory
Brogan,William L. ؛  Englewood cliffs,N.J .Prentice Hall   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭402.3‬,‭.B76‬,‭1991‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Electric machines
Slemon,Gordon R. ؛  Reading Mass Addison-Wesley pub,co   ، 1980
شماره راهنما: ‭TK‬,‭2181‬,‭.S54‬,‭1980‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Fundamental concepts in communication
Lafrance,Pierre ؛  Englewood Cliffs,N.J .Prentice Hall   ، 1990
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5101‬,‭.L314‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to networking
Nance,Barry. ؛  Indianapolis,IN Que   ، 1993
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.7‬,‭.N35‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
The programmer's CP/M handbook
Johnson-Laird,Andy ؛  Berkeley,Calif Osborne/McGraw-Hill   ، 1983
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.6‬,‭.J655‬,‭1983‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9