اعلانات اعلانات

  • ورودی ها

اخبار اخبار

«بازگشت

«شريف» و «صنعتي اصفهان» در بين برترين دانشگاه‌هاي جوان دنيا

نظام رتبه بندي تايمز فهرست ???دانشگاه هاي برتر جوان با قدمتي زير ??سال نظام را منتشر کرد و دانشگاه هاي شريف و صنعتي اصفهان در بين اين دانشگاه ها حضور دارند.

به گزارش اداره روابط عمومي و همکاري هاي علمي بين المللي مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري (RICeST) و پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقاني - سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) با اعلام اين خبر افزود: رتبه­بندي تايمز يکي از مشهورترين نظام هاي رتبه بندي بين المللي دانشگاه هاست که هر ساله نتايج رتبه بندي دانشگاه ها را اعلام مي کند.

دهقاني گفت:  اين موسسه از 13 شاخص عملکردي در قالب 5 معيار کلي آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتي و وجهه بين المللي جهت انجام مقايسه هاي جامع و متوازن بهره مي­برد.

وي افزود: يکي از رتبه بندي هايي که موسسه تايمز به آن توجه ويژه دارد رتبه بندي دانشگاه هاي جوان و تازه تاسيس دنيا است که از سال 2012 تاکنون دانشگاه هاي جوان دنيا با قدمتي کمتر از 50 سال را  ارزيابي و رتبه بندي کرده است.

سرپرست ISCاظهار داشت: اين رتبه بندي از شاخص هايي مشابه رتبه بندي جهاني بهره مي برد. تنها تفاوت اين رتبه بندي با رتبه بندي جهاني تايمز در وزن اختصاص داده شده به شاخص هاست. در ارزيابي دانشگاه هاي جوان، جهت انجام بررسي مطلوبتر، به شاخص هاي نظرسنجي شهرت دانشگاهي، وزن کمتري اختصاص داده شده است.

دهقانيگفت: تايمز در سال 2016 براي اولين بار در رتبه بندي دانشگاه هاي جوان، تعداد دانشگاه هاي مورد بررسي خود را از 100 به 150 افزايش داده است.

وي گفت: عليرغم رقابت شديد در بين دانشگاه هاي آسياي شرقي در کسب رتبه نخست دنيا در اين رتبه بندي، موسسه پلي تکنيک فدرال سوئيس توانست همچون سال گذشته رتبه نخست فهرست را از آن خود کند. در جمع 10 دانشگاه برتر دنيا، بيشترين نسبت دانشجويان بين المللي برابر با 54 درصد و  متعلق به اين موسسه معتبر اروپايي است.

دهقاني افزود:  دانشگاه صنعتي نانيانگ سنگاپور با داشتن تنها 25 سال قدمت، توانست رتبه اول آسيا و دوم جهان را به خود اختصاص دهد. تدريس به زبان انگليسي در اين دانشگاه، سهم مهمي در جذب دانشجويان بين المللي و همچنين رشد سطح همکاري هاي علمي اين دانشگاه با دانشگاه تراز اول جهاني دارد. اين دانشگاه در سال 2016 با رشدي سه رتبه اي نسبت به سال گذشته، توانست در رتبه دوم جهان قرار گيرد.

وي بيان داشت: دانشگاه علم و صنعت هنگ کنگ نيز حائز رتبه دوم آسيا و سوم جهان شده است. دانشگاه ماستريخت هلند و دانشگاه پوهانگ کره جنوبي در جايگاه چهارم و پنجم دنيا قرار گرفته اند. بدين ترتيب از 5 دانشگاه برتر جهان سه دانشگاه آن به آسيا تعلق دارد.

دهقاني گفت: از ايران نيز دو دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه صنعتي اصفهان همچون سال هاي گذشته توانستند خود را در جمع دانشگاه هاي برتر جوان دنيا قرار دهند. دانشگاه صنعتي شريف رتبه 100 و دانشگاه صنعتي اصفهان رتبه اي در بازه 150-101 کسب کرده اند.

وي افزود: به لحاظ تعداد دانشگاه برتر در فهرست منتشر شده انگلستان با داشتن 25 دانشگاه رتبه نخست و استراليا با دارا بودن 19 دانشگاه رتبه دوم و فرانسه با 15 دانشگاه رتبه سوم دنيا را دارند.

سرپرست ISCاضافه کرد: به لحاظ دارا بودن تعداد دانشگاه جوان در خاورميانه، ترکيه با داشتن 3 دانشگاه در رتبه اول و ايران با داشتن 2 دانشگاه در رتبه دوم قرار دارد. از عربستان و رژيم اشغالگر قدس نيز تنها يک دانشگاه در اين فهرست به چشم مي خورد.

لازم به ذکر است که از آمريکا تنها 5 دانشگاه در اين فهرست ظاهر شده است.

دهقاني تصريح کرد: بررسي وضعيت دانشگاه هاي کشور در شاخص هاي رتبه بندي تايمز نشان مي دهد که دو دانشگاه صنعتي شريف و صنعتي اصفهان در 2 معيار آموزش و پژوهش وضعيت مطلوبي دارند به نحوي که دانشگاه صنعتي شريف رتبه اول در حوزه آموزش و رتبه دوم در حوزه پژوهش در سطح خاورميانه را کسب کرده است. همچنين در معيار درآمد صنعتي اين دانشگاه ها رتبه نخست خاورميانه را از آن خود کرده اند. با اين حال اين دو دانشگاه در دو معيار وجهه بين المللي و استنادات عملکرد مطلوبي همچون ديگر شاخص ها نداشته اند.

نظر
لینک مطلب :