تماس با ما تماس با ما

ارتباط با کارمندان کتابخانه
  تلفن تماس سمت کارکنان رسمي  
  27935310 رياست کتابخانه خانم دکتر خوانساري  
  27935309 کارشناس کتابخانه خانم مستقيمي  
  27935168 تدارکات آقاي آگاهي  
  تلفن تماس فعاليتها کارشناس مربوطه  
  27935311 امانت كتاب‌ها، رزرو كتاب‌ها و اعلام ديركرد و پاسخگويي تلفني براي جستجو از نرم‌افزار پارس‌آذرخش خانم نازنين كني  
  27935327 نرم‌افزارها، لوح‌هاي فشرده كاربردي، خبرنامه، استانداردها خانم سپيده عبدالمحمد  
  27935328 اشتراك نشريات فارسي و لاتين، خريد كتاب‌هاي فارسي و لاتين، تهيه مقالات از پايگاه‌هاي اطلاعاتي، جستجوي اينترنتي خانم مريم ذاكر حميدي  
  27935329 سازماندهي منابع شامل فهرست‌نويسي و رده‌بندي كتاب‌ها، نمايه‌سازي گزارشات علمي و فني خانم آزاده سرائيان  

 

آدرس  
تهران - خيابان وليعصر – بالاتر از ميدان ونک - خيابان رشيد ياسمي – جنب بيمارستان خاتم الأنبياء - ساختمان شماره 4 توانير- كتابخانه تخصصي توانير  
ارتباط با بخشهاي مختلف کتابخانه
  27935310 رئيس کتابخانه  
  27935309 كارشناس كتابخانه  
  27935311 ميز امانت  
  27935327 بخش نرم افزار  
  27935329 بخش گزارشات  
  27935328 بخش نشريات  
  88644954 شماره نمابر  

 

پست الکترونيک
library@tavanir.org.ir- http://library.tavanir.org.ir