خوش آمدگويي خوش آمدگويي

براي دستيابي به اين مهم افراد زيادي دست‌اندرکار در جمع آوري و در دسترس قرار دادن مجموعه منابع کتابخانه از طريق کتابخانه و اين سايت مي‌باشند.

کتابخانه شركت توانير، كتابخانه اي تخصصي و دامنه موضوعي آن شامل برق - الکترونيک، برق - قدرت، مکانيک، کامپيوتر، عمران و مديريت بوده و شامل انواع مدارک نظير کتاب، نشريات ادواري، گزارشهاي دولتي، پروژه هاي تحقيقاتي، کليه استانداردهاي بين المللي، فيلمهاي ويدئويي، نوار کاست و نرم افزارهاي مورد نياز مي باشد. کتابها با استفاده از نظام رده بندي کتابخانه کنگره تنظيم شده است و سيستم .کتابخانه قفسه باز است. گزارشهاي فني و مدارک غيرکتابي با استفاده از اصطلاحنامه هاي فني نمايه سازي مي شوند .

هدف کتابخانه گزينش ، فراهم آوري ، سازماندهي ، آماده سازي و اشاعه اطلاعات علمي و فني در زمينه مهند سي برق و علوم وابسته به صنعت برق جهت پيشبرد .اهداف شركت توانير مي باشد.

مديريت کتابخانه از اينکه شما اين سايت را انتخاب کرده‌ايد، بسيار خرسند است و اميدوار است در آينده به طور مکرر از آن استفاده بفرماييد.

  بازگشت